Theses 

Funkční zóny města Trutnova – Lucie HANUŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Lucie HANUŠOVÁ

Master's thesis

Funkční zóny města Trutnova

The functional zones of the town Trutnov

Anotácia: Diplomová práce se zabývá vývojem města Trutnova z hlediska funkčních zón. Jedná se o průmyslovou zónu, obytnou zónu, dopravní zónu, zónu zeleně, rekreační zónu a obchodní zónu. Záměrem je nejen zdokumentování vývoje jednotlivých zón, ale také porovnání stavu těchto funkčních zón v roce 1980 a v roce 2008. Základním zdrojem informací se stal Územní plán města Trutnova z roku 1980 a poslední z roku 1998, doplněn o aktuální změnu v roce 2008. Teoretickou část práce doplňuje mapová dokumentace, která čtenáři přiblíží rozdílnost stavu jednotlivých funkčních zón ve sledovaných obdobích. Zároveň práce poslouží jako cenný materiál pro pedagogickou praxi na základních a středních školách. Na základě uvedených údajů žáci snáze pochopí vazby mezi jednotlivými funkčními zónami.

Abstract: This thesis covers Trutnov´s developement from the point of functional zones. The work deals with industrial, residential, traffic, urban green, recreational and trade areas. The purpose of this work is not only to document each area´s development but also to compare state of these areas from 1980 to 2008. Trutnov´s zoning plan from 1980 and the latest one - originally from 1998 ? which was upadted in 2008 were used as main resources. Theoretical part is completed by a map documentation, which describes differences between the state of particular functional zones observed. The work is also a valuable material for primary and secondary school pedagogical practice. On the ground of the facts stated students will easily understand the bonds between each functional area in Trutnov.

Kľúčové slová: město Trutnov, funkční zóna, územní plán města, průmyslová zóna, obytná zóna, zóna dopravy, zóna zeleně, rekreační zóna, zóna obchodu

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 4. 2010
  • Vedúci: Milan Bursa, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 24. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HANUŠOVÁ, Lucie. Funkční zóny města Trutnova. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 27. 6. 2019 00:25, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz