Theses 

Public relations při řešení krizové komunikace – Ing. Michaela Rozálie Ponikelská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Ing. Michaela Rozálie Ponikelská

Bachelor's thesis

Public relations při řešení krizové komunikace

Public relations and its role in crisis communication

Anotácia: Tato bakalářská práce se zabývá public relations a jeho rolí při řešení krizové komunikace. Vysvětluje podstatu oboru public relations, krizovou komunikaci, a význam interní komunikace při jejím řešení. Dále také popisuje druhy a fáze krizové situace. Rozpracovává nástroje public relations a jejich využití při samotném krizovém komunikování. Aplikační část pak prostřednictvím poznatků z teoretické části, hodnotí krizovou komunikaci chemické společnosti Deza, a.s..

Abstract: This bachelor thesis is about public relations and its role in crisis communication. It explains the essence of public relations, crisis communication and the importance of internal communication when dealing with the crisis. The work also describes different types and phases of a crisis situation. It analyses public relations tools and their use during the crisis communication. The aim of the practical part is to use the theoretical knowledge to analyse crisis communication of the chemical company Deza, a.s..

Kľúčové slová: Public relations, krizová komunikace, interní komunikace, krizová situace, nástroje public relations, chemický průmysl, crisis communication, internal communication, crisis situation, public relations tools, chemical industry.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 6. 2019 01:04, 24. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz