Theses 

Zdravá škola - sociální opora ve školní třídě – Dita Kosová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Dita Kosová

Bachelor's thesis

Zdravá škola - sociální opora ve školní třídě

Healthy School - Social Reliance in the Schoolclass

Anotácia: Práce zvýrazňuje roli sociální opory ve školní třídě v primární prevenci. V teoretické části je charakterizováno prostředí základní školy. Samostatné kapitoly tvoří projekt Zdravá škola podporující výchovu ke zdraví, rizikové a protektivní faktory školního prostředí. Dále jsou uvedeny některé metody skupinové intervence v prevenci. Navazující praktická část zahrnuje intervenční skupinový program zaměřený na rozvoj kooperativních vzorců chování ve skupině a prohloubení vnitroskupinové soudržnosti v reálné třídě. Bohužel tento program je jen teoretickým.

Kľúčové slová: projekt Zdravá škola, psychické zvláštnosti školního věku, psychická zátěž, školní třída, sociální opora, stres

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2010
  • Vedúci: Stanislav Pelcák
  • Oponent: Václav Bělík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 6. 2019 03:37, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz