Theses 

Zhodnoceni stavu financniho planovani u vybranych firem v MS kraji – Vendula Mičunková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

University of Entrepreneurship and Law

University of Entrepreneurship and Law

Bachelor programme / odbor:
Business Administration / Entrepreneurship

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Vendula Mičunková

Bachelor's thesis

Zhodnoceni stavu financniho planovani u vybranych firem v MS kraji

The assessment of the condition of financial planning in selected companies in the Moravian region.

Anotácia: Práce se věnuje problematice procesu plánování u firem v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem práce je vytvořit metodickou příručku pro firmy, kterou mohou využít pro jejich plánování. Práci lze rozdělit do tří hlavních částí, kdy první z nich je teoretická část. V několika kapitolách je popsána teorie podnikového plánování související s danou problematikou. Druhá část je věnována interpretaci získaných dat a shrnutí výsledků, tedy analýze současného stavu. V poslední třetí části se již navrhuji doporučení, kde je sestaven manuál finančního plánování. V manuálu jsou uvedeny kroky, jak vést plánování. Cíl je naplněn sepsáním manuálu finančního plánování, který obsahuje principy a zásady finančního plánování, východiska při formulaci finančních cílů a strukturu finančního plánu.

Abstract: The thesis focuses on issues related to planning processes within companies in the Moravian Silesian region. The main goal of the thesis is to create a methodical handbook for companies that can be used for planning purposes. The thesis is divided into three main parts. The first one is theoretical. The theory of corporate planning is described in a few chapters. The second part focuses on an interpretation of collected data and a summary of the findings, in other words an analysis of the current situation. In the third part I m suggesting recommendations and a manual for financial planning. There are individual steps stated in this manual as to how to perform the planning. The main goal is fulfilled throughout the draft of the financial planning handbook that includes principles of financial planning, possibilities of phrasing goals and a structure of a financial plan.

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D.
  • Oponent: Andrea Kolková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/1078 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/1078/posudek/vedouci Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/1078/posudek/oponent/631 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 4. 2019 14:01, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz