Theses 

Knihovny společensko-humanitní gesce v Brně: jejich fondy a služby – Mgr. Veronika Chromá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Veronika Chromá

Bachelor's thesis

Knihovny společensko-humanitní gesce v Brně: jejich fondy a služby

Libraries focused on humanities and social sciences in Brno: their library collections and services

Anotácia: Bakalářská diplomová práce „Knihovny společensko-humanitní gesce v Brně: jejich fondy a služby“ se skládá ze tří částí. První část je věnována problematice veřejných a veřejně přístupných knihoven. Ve druhé části je popsán proces výzkumu. Třetí a zároveň stěžejní část této práce přináší informativní soupis brněnských, veřejně přístupných knihoven společensko-humanitní gesce. Soupis obsahuje vedle kontaktních údajů informace o knihovním fondu, poskytovaných službách a technickém vybavení.

Abstract: The bachelor thesis „Libraries focused on humanities and social sciences in Brno: their library collections and services“ consists of three parts. The first part is dedicated to an issue of public libraries and libraries open to the public. The second part describes the research process. The third and main part of this thesis contains an informative list of libraries open to the public in Brno that are focused on humanities and social sciences. Besides the contact information, the list includes information about library collection, information about services provided by these libraries and information about technical facilities.

Kľúčové slová: knihovny, veřejně přístupné knihovny, odborné knihovny, Brno, humanitní vědy, společenské vědy, přehled knihoven, libraries, libraries open to the public, specialized libraries, humanities, social sciences, list of libraries

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2013
  • Vedúci: Mgr. Josef Schwarz

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 6. 2019 09:48, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz