Theses 

Možnosti eliminace interferencí u biochemických vyšetření se zaměřením na lipemické vzorky – Monika ČESÁNKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Monika ČESÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Možnosti eliminace interferencí u biochemických vyšetření se zaměřením na lipemické vzorky

Possibilities of elimination of interferences in biochemical examination with a focus on lipemic samples.

Anotace: Předkládaná bakalářská práce se v teoretické části zaobírá charakteristikou laboratorní analýzy a možných chyb, které mají vliv na biochemická vyšetření. Blíže budou popsány interference - hemolýza, ikterita a lipémie (chylóza). V praktické části je proveden experiment, kde se zkoumá, zda vybrané analyty - lipáza a C-reaktivní protein jsou použitelné pro vyčeřovací systém LipoClear.

Abstract: The presented bachelor thesis deals in the theoretical part with the characteristics of laboratory analysis and possible errors, which have influence on biochemical examinations. Interference - hemolysis, icteritis and lipaemia (chylosis) will be described. In the practical part is performed an experiment where it is investigated whether the selected analytes - lipase and C-reactive protein are usable for the LipoClear cleansing system.

Klíčová slova: Chylózní (lipemické) sérum, preanalytická část analýzy, vyčeřování, lipáza, C-reaktivní protein.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Nix, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54501 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

ČESÁNKOVÁ, Monika. Možnosti eliminace interferencí u biochemických vyšetření se zaměřením na lipemické vzorky. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz