Theses 

Analýza financování a hospodaření obce Hořepník;Analysis of Financing and Municipal Management in Hořepník – Adéla Braunová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Magisterský studijní program / obor:
Řízení rozvojových projektů / Řízení regionálních projektů

Adéla Braunová

Diplomová práce

Analýza financování a hospodaření obce Hořepník;Analysis of Financing and Municipal Management in Hořepník

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření a financování municipalit v České republice. První část je zaměřena na obecnou charakteristiku obcí a rozdělování veřejných financí samosprávám. Konkrétněji se zaměřuje na představení teorie fiskálního federalismu, vývoj rozpočtového určení daní v ČR, rozpočtový proces, rozpočtovou skladbu a také na hodnocení hospodaření a financování obcí podle metody FAMA. V druhé části práce jsou aplikovány získané znalosti na reálném příkladu obce Hořepník. Nejprve je obec představena z pohledu socioekonomické charakteristiky a analýzy SWOT. Následně se práce zabývá analýzou hospodaření a financování v letech 2007 – 2014, která je završena shrnutím celkových výsledků provázaných s výsledky dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru. Nakonec je představena návrhová část diplomové práce a celkový závěr práce. Celá práce je komponována s cílem najít optimální řešení pro zlepšení hospodaření obce Hořepník.

Abstract: This thesis analyzes the management and financing of municipalities in the Czech Republic. The first part is focused on the general characteristics of municipalities and allocation of public finance to municipalities. Namely presents the introduction of fiscal federalism theory, the development of tax assignment in the Czech Republic, budget process, budget structure as well as the evaluation of management and financing methods for municipalities by FAMA.The second part deals with application of this knowledge to the real example of the village Hořepník. At first, the municipality is presented from the perspective of socio-economic characteristics and SWOT analysis. Then the thesis is focused on analyzes the management and financing in years 2007 – 2014 which is topped with a summary of findings of the both two parts, reflecting the results of the questionnaire and controlled interview. Finally, it introduced the design part of the dissertation and the overall conclusion of the work. The work is composed in order to find optimal solutions to improve the management of the municipality Hořepník.

Klíčová slova: Hospodaření, financování obcí, rozpočtová skladba, rozpočtové určení daní, FAMA, fiskální federalismus, Management, municipal financing, budget structure, budget allocation of taxes, fiscal federalism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 08:13, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz