Theses 

Ekonomické a legislativní aspekty aukčního trhu s výtvarným uměním v České republice – Barbora Vičarová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Barbora Vičarová

Diplomová práce

Ekonomické a legislativní aspekty aukčního trhu s výtvarným uměním v České republice

Economic and legislative aspects of the fine arts auction market in the Czech Republic

Anotace: Diplomová práce se věnuje tématu aukcí výtvarného umění v České republice, s důrazem na ekonomiku a legislativu. Analyzuje současný stav českého trhu s výtvarným uměním, srovnává ho se zahraničím a definuje legislativní opatření trhu a ekonomické nástroje nebo teorie, které s obchodem s výtvarným uměním souvisí. V teoretické části jsou vymezeny hlavní pojmy a typologie aukcí, následně je popsán současný stav trhu a je shrnuta dnešní praxe, která vychází z platné legislativy. Popsán je celý průběh aukce a její náležitosti a také aktéři na trhu s uměním. Praktická část přináší tři polostrukturované rozhovory s odborníky, které odpovídají na tematické otázky a nastiňují hlavní problémy, řešení a trendy aukčního trhu s výtvarným uměním u nás i v zahraničí.

Abstract: The diploma thesis is devoted to the subject of art auctions in the Czech Republic, with an emphasis on economics and legislation. It analyzes the current state of the Czech art market, compares it with foreign countries and defines legislative measures of the market and economic instruments or theories related to the topic. In the theoretical section, the main concepts and typology of auctions are defined, the current state of the market is described and the current practice based on valid legislation is summarized. There i salso described the whole process of the auction and its requirements as well as the actors on the art market. The practical section brings three semi-structured interviews with experts, who answer the thematic questions and there ate outlined the main problems, solutions and trends of the auctions market in the Czech Republic and also abroad.

Klíčová slova: výtvarné umění, aukce, dražba, ekonomika a legislativa aukcí, autorské poplatky, trh s uměním

Keywords: auction, sale, economic and legislative aspects of the fine arts auction, copyright fees, fine arts auction market, fine arts

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2018
  • Vedoucí: Marek Prokůpek
  • Oponent: Anna Janištinová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75009

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 17:02, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz