Theses 

Bezpečnost webových aplikací – Marek Šmolík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Marek Šmolík

Diplomová práce

Bezpečnost webových aplikací

Web application security

Anotace: Práce se zaměřuje na oblast bezpečnosti webových aplikací s důrazem na platformu ASP.NET MVC. Primárním cílem je vytvoření ucelené metodiky pro systematické ověření bezpečnosti webové aplikace, která popisuje konkrétní implementační detaily určené vývojářům a testerům. Metodika čerpá kategorizaci, technické detaily i jednotlivé zranitelnosti z více zdrojů a doplňuje je o konkrétní příklady. Práce je přínosná pro vývojáře a testery zmíněné platformy především proto, že přináší podrobné informace, které dostupné metodiky nezahrnují.

Abstract: This thesis is focused on a web application security subject with an emphasis on ASP.NET MVC platform. Its primary objective is to create a comprehensive methodology for systematic verification of web application security, which contains specific implementation details intended for developers and testers. The methodology takes categorization, technical details and individual vulnerabilities from multiple sources and enhances them with specific examples. Work is valuable for developers and testers of mentioned platform mainly because it provides detailed information not included in available methodologies.

Klíčová slova: bezpečnost, web, ASP.NET MVC, metodika

Keywords: security, web, ASP.NET MVC, methodology

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Alena Buchalcevová
  • Oponent: Jan Mészáros

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45069

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 05:14, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz