Theses 

Firemní identita, image, kultura – Bc. Klára Sovová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika

Bc. Klára Sovová

Diplomová práce

Firemní identita, image, kultura

Corporate Identity, Image, Culture

Anotace: Cílem této diplomové práce je navrhnout zlepšení firemní image na základě provedené analýzy firemní identity, image a kultury společnosti ContiTrade Services s.r.o., která je provozovatelem servisní sítě BestDrive. V rámci práce bude také navržena vhodná komunikace s ohledem na image firmy. V první části jsou nejprve vysvětlena teoretická východiska firemní identity, image a kultury a vymezení jejich vzájemného vztahu v rámci marketingu a public relations. V praktické části je provedena analýza současného vnímání image podniku ContiTrade Services a značky BestDrive, spolu se zhodnocením aktuálního stavu firemní identity a kultury. Pro vyhodnocení analýzy image bylo využito především dotazníkového šetření, které bylo distribuováno zaměstnancům společnosti v rámci firemního e-mailu. Výsledky výzkumu byly konfrontovány s předchozím šetřením z roku 2010, kdy došlo ke změně názvu značky. Na základě porovnání dat a výsledků analýzy je doporučena vhodná firemní komunikace s ohledem na žádoucí image.

Abstract: The aim of thesis is to suggest an improved corporate image based on analysis of corporate identity, image and corporate culture of ContiTrade Services Ltd., which operates a service network of BestDrive. In this paper it will be proposed appropriate communication considering the company's image. Initially, it will be explained the theoretical basis of corporate identity, image and culture and defined their interrelationship in marketing and public relations. In the practical part, an analysis of the current perception of the company image ContiTrade Services and the BestDrive brand is performed along with an evaluation of the current state of corporate identity and culture. Primarily the questionnaire was used as a method of evaluation, that was distributed to employees of the company in the framework of corporate e-mail. The research results were compared to the previous survey in 2010 when the brand name has been changed. Based on the comparison of data and analysis results it has been defined a recommended appropriate corporate communication with regards to the desirable image.

Klíčová slova: firemní identita, firemní image, firemní komunikace, firemní kultura, design

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28953 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Sovová, Klára. Firemní identita, image, kultura. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 14:56, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz