Theses 

Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce – Tereza ŠPUNDOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tereza ŠPUNDOVÁ

Bakalářská práce

Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce

Social work with vulnerable groups on the labor market

Anotace: Tématem mé bakalářské práce je Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce. Cílem této práce bude zaměřit se na skupinu ohrožených lidí na trhu práce z řad absolventů škol. Záměrem teoretické části práce bude popsat, v čem spočívá sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce, zejména s čerstvými absolventy škol a definovat pojmy sociální práce, ohrožené skupiny na trhu práce, absolventi, trh práce a nezaměstnanost. V praktické části se budu zabývat otázkou uplatnitelnosti absolventů vysokých škol na trhu práce. Cílem výzkumné části bakalářské práce bude zjistit, jaké faktory ovlivňují uplatnitelnost absolventů vysokých škol na trhu práce.

Abstract: The theme of my work is social work with vulnerable groups in the labor market. The aim of this work will focus on a group of vulnerable people in the labor market among graduates. The aim of the theoretical part will describe what the social work with vulnerable groups in the labor market, especially with recent graduates and define the concepts of social work, vulnerable groups in the labor market, graduates, labor market and unemployment. In the practical part will deal with the question of employability of graduates in the labor market. The aim of this thesis is to find out what factors influence the employability of graduates in the labor market.

Klíčová slova: sociální práce, sociální pracovník, ohrožené skupiny na trhu práce, absolvent, trh práce, nezaměstnanost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Brezina

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36258 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

Jak správně citovat práci

ŠPUNDOVÁ, Tereza. Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:24, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz