Theses 

Komunikační proces ve vybrané organizaci – Václava Repšová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje

Fakulta 900

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management a regionální rozvoj

Václava Repšová

Bakalářská práce

Komunikační proces ve vybrané organizaci

The communication process in a selected organization

Anotace: V předložené bakalářské práci se seznámíme s procesy, formami, druhy a bariérami komunikace, dále s teorií vnitropodnikové komunikace. V praktické části bude provedeno dotazníkové šetření ve vybrané společnosti CMS s.r.o. Poté budou interpretovány výsledky tohoto šetření a v poslední kapitole bude navrženo řešení pro zlepšení komunikace a odstranění komunikačních bariér v této společnosti.

Abstract: In the present thesis, we will be acquainted with the processes, forms, types and communication barriers, as well as the theory of internal communication. In the practical part a survey in CMS s.r.o. company will be carried out. Then the results of this investigation will be interpreted, and in the last chapter a solution to improve communication and eliminate communication barriers in this company will be proposed.

Klíčová slova: komunikace, komunikační šum a bariéry, vnitropodniková komunikace, dotazníkové šetření, vyhodnocení a návrh řešení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2015
  • Vedoucí: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://stag-vsrr.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57530 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje, Fakulta 900

Jak správně citovat práci

Repšová, Václava. Komunikační proces ve vybrané organizaci. Jablonec nad Nisou, 2015. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje. Fakulta 900

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 13:02, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz