Theses 

Zpracování projektu pro modernizaci výtahu ve společnosti VVS - české výtahy s. r. o. – Bc. Michaela MAROUŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michaela MAROUŠKOVÁ

Diplomová práce

Zpracování projektu pro modernizaci výtahu ve společnosti VVS - české výtahy s. r. o.

Project processing for the lift modernization in the company VVS - české výtahy s. r. o.

Anotace: Předložená práce je zaměřena na projekt modernizace výtahu. Cílem této práce je vyhodnocení průběhu realizace zvoleného projektu pomocí analýzy přidané hodnoty. Dílčím cílem je vytvoření Plánu projektu. Tato práce je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol. Každá kapitola obsahuje teoretickou část, která je aplikována v praktické části každé kapitoly. První kapitola je věnována představení společnosti VVS-české výtahy s. r. o. a zpracování finanční analýzy. Následující tři kapitoly jsou již zaměřeny na zvolený projekt ? Zakládací listina a logický rámec projektu, dílčí plány Plánu projektu, hodnocení výkonnosti projektového řízení pomocí nástroje analýzy přidané hodnoty.

Abstract: This thesis is focused on the project of the lift modernization. The goal is to evaluate the course of implementation of the selected project through the medium of the earned value analysis. The partial objective is to develop the Project plan. This thesis is divided into four mains chapters. Each chapter includes theoretical part which is followed by practical application. The first chapter is addicted to introduction of the company VVS-české výtahy s. r. o. and elaboration of the financial analysis. The following three parts are focused on the selected project ? Project charter and logical framework, partials plans of the Project plan and evaluation of the project management performance by using the earned value analysis.

Klíčová slova: projekt, projektový management, projektový plán, analýza přidané hodnoty

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
  • Identifikátor: 42354

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Svoboda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42354 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

Jak správně citovat práci

MAROUŠKOVÁ, Michaela. Zpracování projektu pro modernizaci výtahu ve společnosti VVS - české výtahy s. r. o.. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 05:16, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz