Theses 

Připravenost dětí předškolního věku pro vstup do ZŠ – Eliška TOMICZKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Eliška TOMICZKOVÁ

Bakalářská práce

Připravenost dětí předškolního věku pro vstup do ZŠ

The readiness of preschool age child for the entry into the primary school

Anotace: Práce je zaměřena na připravenost dětí předškolního věku pro vstup do 1. třídy. Zabývá se požadavky, které se u dítěte vyžadují ve všech oblastech připravenosti (somatická připravenost, kognitivní připravenost, emocionálně-sociální připravenost, pracovní připravenost), její podporou ze strany rodičů a učitelů MŠ a projevy nepřipravenosti. Dále se zaobírá posuzováním připravenosti dítěte, důsledky nedostatečné připravenosti a adaptací na 1. třídu. Empirická část, která je založená na zpracování výsledků dotazníkového šetření, se zabývá pohledem na připravenost pro vstup do ZŠ z hlediska učitelek MŠ působících ve třídě s předškolními dětmi a podle učitelů 1. tříd. Porovnává názor učitelů na všechny oblasti připravenosti a zkoumá, která oblast připravenosti je pro děti nejvíce problematická.

Abstract: This Bachelor thesis is focused on readiness of preschool children to enter the first class. It deals with the requirements that are required in all areas of child preparedness (somatic, cognitive, emotional and social, skill), its support of the parents and kindergarten teachers and signs of unpreparedness. It also deals with the assessment of readiness, the consequences of the lack of preparedness and adaptation to first grade. The empirical part, which is based on the processing of survey results, deals with opinion at readiness for entry into primary school in terms of kindergarten teachers working in the classroom with preschool children and by teachers of the first grade primary school. It compares teachers' opinions on all areas of preparedness and examines which area of readiness is the most problematic for children.

Klíčová slova: dítě, předškolák, mateřská škola, základní škola, školní připravenost, somatická připravenost, kognitivní připravenost, emocionálně-sociální připravenost, pracovní připravenost, školní zralost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 6. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Simona Hendrychová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39659 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

TOMICZKOVÁ, Eliška. Připravenost dětí předškolního věku pro vstup do ZŠ. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:10, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz