Theses 

Problematika zaměstnávání zdravotně postižených v zemích EU a ČR – Bc. Jiří Šváb

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Jiří Šváb

Diplomová práce

Problematika zaměstnávání zdravotně postižených v zemích EU a ČR

The issues of employing disabled population in European Union and Czech Republic

Anotace: Diplomová práce se věnuje problematice zaměstnávání zdravotně postižených osob v České republice a ve vybraných státech Evropské unie. Jde o společensky velmi závažné téma, a tak je důležité mu věnovat pozornost, a protože je stále co vylepšovat, je dobré se podívat jak na pozitivní, tak i negativní příklady z jiných evropských zemí. Státy Evropské unie jsou vybrány podle geografického hlediska tak, aby mohla být porovnána situace v co nejširším měřítku a údaje mohly být zpracovány co nejkvalitněji. Metodou komparace jsou zpracována data z jednotlivých zemí, včetně zákonů týkajících se problematiky zaměstnávání zdravotně postižených osob, zmapování orgánů a institucí zabývajících se touto problematikou, posudkovou činností, pracovní rehabilitací a také vzděláváním. Důležitou částí je charakteristika otevřeného trhu práce, která zahrnuje práva, povinnosti a také podporu jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců se zdravotním postižením. Cílem diplomové práce je vyhodnotit výhody a nevýhody týkající se zaměstnávání zdravotně postižených osob ve vybraných zemích Evropské unie a doporučit možnosti vylepšení v České republice.

Abstract: The dissertation work will focus on the issue of employing handicapped population in Czech Republic and some countries in the European Union. The matter happens to be a very relevant topic and hence it is important to critically evaluate the situation. As there is plenty to improve, the following lines will analyze some positive and negative examples of some European countries. The states of the European Union are chosen from a geographical perspective, so the aspect could be looked at by the widest measure and the research could be analyzed most accurately. The method of comparing the problematic has been used collected data from certain countries, including the law of the issue regarding employing handicapped workers, charting the organs and institutions taking care of this problem, judgmental activities, employment’s rehabilitations and education. An essential part contains the characteristic of free employment trade of jobs, which includes law, commitment and a support of employers with employees being labeled as disabled. The aim of the dissertation is to evaluate the pros and cons regarding employing handicapped job-seekers in a few chosen EU countries and recommend several improvements in Czech Republic.

Klíčová slova: Zdravotně postižená osoba, zaměstnanec se zdravotním postižením, zaměstnávání zdravotně postižených osob, zaměstnavatel, zaměstnanec, integrace, pracovní rehabilitace, disabled person, disabled employee, employing disabled people, employer, employee, integration, work rehabilitation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: MBA Jaromír Stemberg
  • Oponent: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 01:25, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz