Theses 

Personální marketing ve společnosti BRUSH SEM s. r. o. – Luboš ŽIŽKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Luboš ŽIŽKA

Bakalářská práce

Personální marketing ve společnosti BRUSH SEM s. r. o.

Personal marketing in the company BRUSH SEM Ltd.

Anotace: Práce pojednává o problematice personálního marketingu v průmyslovém podniku. Teoretická část je věnována nástrojům a aktivitám, které personální marketing využívá. Praktická část práce obsahuje charakteristiku společnosti zahrnující popis aktuální situace personálního marketingu ve společnosti, dále je provedena analýza pracovního trhu v okrese Plzeň-město. Hlavní částí práce je inovační návrh stávajícího systému personálního marketingu obsahující návrhy zejména z oblasti budování image podniku, péče o pracovníky a propagace.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the issues of personal marketing in an industrial establishment. The theoretical part introduces the issue of per-sonal marketing; it deals with the instruments and activities which are used by personal marketing. The practical part contains the characteristics of the company including the description of the actual situation of personal marketing in the company. An analysis of employment market in Plzeň-město county district has been accomplished too. The main part of the thesis is a suggestion for an innovation of the current system of personal marketing. It especially includes suggestions regarding the creating of an image of the company, the care of the staff and the advertising.

Klíčová slova: personální marketing, zaměstnanec, zaměstnavatel, uchazeč o zaměstnání, image podniku, propagace, pracovní trh, zaměstnanost, nezaměstnanost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011
  • Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2011
  • Vedoucí: Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42080 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

ŽIŽKA, Luboš. Personální marketing ve společnosti BRUSH SEM s. r. o.. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 00:57, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz