Theses 

Efektivnost využití zdrojů financování vzdělávacího systému pracovníků Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje – Bc. Klára UHROVIČOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Klára UHROVIČOVÁ

Bakalářská práce

Efektivnost využití zdrojů financování vzdělávacího systému pracovníků Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje

Efectiveness of usage financial resources of employee education process in the Emergency service of Zlín district

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá vzdělávacím procesem pracovníků Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, jeho zdroji financování a analýzou efektivnosti využití těchto zdrojů na financování vzdělávacího systému pracovníků. Podkladem pro zpracování této práce byly informace čerpané z odborné literatury, internetových zdrojů, směrnic organizace, statistik, účetních výkazů a zpráv o hospodaření organizace. Výsledkem bakalářské práce jsou navrhnutá doporučení pro příspěvkovou organizaci, která jsou podrobena nákladové a rizikové analýze.

Abstract: The Bachelor´s Thesis is focused on employee education process in the Emergency service of Zlín district, allowance organization, its financial resources, and contains analysis of its efectiveness and financial support of employee education. The thesis is based on information gained from the special literature, the Internet, company´s bylaws, statistics, books of accounts and annual register. As a result of the thesis, there were made several improvement suggestions for the allowance organization including cost and risk analysis.

Klíčová slova: Vzdělávání pracovníků, Evropský sociální fond, Efektivnost, Zdroje financování, Problematika vzdělávání

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2007
  • Identifikátor: 7365

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2008
  • Vedoucí: Ing. Přemek Kubala

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 07. 12. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=7365 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

UHROVIČOVÁ, Klára. Efektivnost využití zdrojů financování vzdělávacího systému pracovníků Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:33, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz