Theses 

Euro a Česká republika – Ing. Michael Paraska

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Michael Paraska

Diplomová práce

Euro a Česká republika

Euro and Czech Republic

Anotace: Diplomová práce pojednává o problematice eura, zaměřuje se na připravenost České republiky na zavedení eura. Úvodní část se věnuje evropskému integračnímu procesu až po samotné zavedení eura. Další kapitola je zaměřena na euro jako měnu a také na jednotlivé scénáře zavedení eura. V dalších kapitolách se věnuji konvergenčním kritériím a „Národnímu plánu zavedení eura v ČR“. Poslední kapitola je věnována výzkumu, kde vyhodnocuji názory české veřejnosti, podnikatelů a odborné veřejnosti.

Abstract: Presented thesis disserts on euro issue aiming at preparedness of Czech Republic to put euro into force. Introductory part of presented thesis turns to european integration process after as much as euro implementation itself. Follow-up chapter turns to euro as a currency and to individual scenarios of euro implementation as well. I aimed at both convergent criteria and at „National plan of euro implementation in the Czech Republic“ in next chapters. The last chapter turns to research in which I evaluated opinions of czech public, entrepreneurs and expert circles.

Klíčová slova: Euro, evropský integrační proces, eurozóna, Evropská centrální banka, konvergenční kritéria, národní plán zavedení eura v ČR.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Pavlína Mazancová
  • Oponent: Ing. Petr Petera

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 07:05, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz