Theses 

Sociální audit - zákonné normy v činnosti podniku United Parcel Service – Ing. Petr Palinčák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Petr Palinčák

Bakalářská práce

Sociální audit - zákonné normy v činnosti podniku United Parcel Service

Social Audit - Legal Norms Applied in United Parcel Service Company

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tématem sociálního auditu ve firmách, a to konkrétně aplikací zákonných norem v každodenní činnosti společnosti United Parcel Service. Teoretická část bakalářské práce se věnuje vymezení základních pojmů z oblasti sociálního auditu firem, vybraným ustanovením zákoníku práce, norem bezpečnosti práce a úloze odborové organizace v rámci fungování obchodních společností. Aplikační část bakalářské práce přináší porovnání získaných teoretických poznatků s konkrétní reálnou analýzou situace ve společnosti United Parcel Service. Pro analýzu byla použita metoda dotazníkového šetření vybrané skupiny zaměstnanců společnosti. Závěr bakalářské práce přináší na konkrétních statistických přehledech zhodnocení aktuální situace. Analýza získaných dat přináší velmi pozitivní hodnocení úrovně dodržování norem bezpečnosti práce a stanovených standardů zaměstnavatelské organizace. Lze jednoznačně konstatovat, že tématům spadajícím do oblasti sociálního auditu se společnost United Parcel Service věnuje s velkou pečlivostí a že tato společnost patří mezi zaměstnavatele, které se o své zaměstnance dobře starají.

Abstract: The bachelor's thesis deals with the issue of social audit in companies, namely with the implementation of legal norms in everyday operations of United Parcel Service company. The theoretical part of the bachelor's thesis focuses on defining terms related to the spheres of company social audit, selected articles of the Labour Code, work safety standards and the trade unions role within the frame of business companies' operation. The application part of the bachelor's thesis involves comparison of the acquired theoretical knowledge with the actual real analysis of the situation in the United Parcel Service company. For the purposes of this analysis, the method of survey via questionnaires of the selected group of company employees was used. The conclusion of the bachelor's thesis deals with the evaluation of the current situation based on actual statistical surveys. The acquired data analysis demonstrates a very highly positive level of adherence to the work safety standards as well as set up standards of an employer. It is possible to state unanimously that United Parcel Service company deals with the issues of social audit very carefully and that this company belongs among those employers which take a very good care of their own staff.

Klíčová slova: Audit, bezpečnost, globalizace, nehodovost, sociální, standardy, zákoník práce Audit, Safety, Globalization, Accident Frequency, Social, Standards, Labour Code

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Mgr. Markéta Jansová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 19:40, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz