Theses 

Vliv zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) na oceňování nemovitostí – Barbora Klusová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Barbora Klusová

Bakalářská práce

Vliv zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) na oceňování nemovitostí

The Influence of Building Act 183/2006 on Property Assessment

Anotace: Bakalářská práce na téma „Vliv zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) na oceňování nemovitostí“ popisuje stavební zákon a postup stavebních úřadů při povolování stavby, zaměřuje se na oceňování nemovitostí, jeho právní předpis, metody oceňování a jejich charakteristiku. Cílem práce je poukázat na spojitosti mezi stavebním zákonem a oceňováním nemovitostí a také jeho působení a ovlivnění hodnoty stavby. V práci je použit modelový příklad, jenž je průvodcem jednotlivými kapitolami.

Abstract: The Bachelor thesis themed "The Influence of Building Act No. 183/2006 on Appraising of the Real Estates" describes the building act and the procedure of the building office at the construction licencing, it aims at appraising of the real estates, its enactment, methods of appraising and their characteristics. The goal of the thesis is to point out to continuities between the building act and the appraising of the real estates and also its causation and influence of the value of the construction. There is a model example applied in the thesis and it is a guide through individual chapters.

Klíčová slova: Stavební zákon, Modelový příklad, Oceňování nemovitostí, Oceňovací vyhláška, Územní plán

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Pavel Sýkora
  • Oponent: Ing. Jan Česelský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 19:30, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz