Theses 

Baťa v Číně v meziválečném období – Bc. Nicola Poledňáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Nicola Poledňáková

Bakalářská práce

Baťa v Číně v meziválečném období

Baťa Company in China in the Interwar Period

Anotace: Bakalářská diplomová práce „Baťa v Číně v meziválečném období“ pojednává o vstupu firmy Baťa na čínský trh na přelomu 20. a 30. let. Práce podrobně analyzuje důvody a podmínky pronikání firmy na trh a následné problémy, se kterými se musela firma potýkat. V práci nechybí tabulky a grafy s daty a komentáři o odbytu zboží, které nastínily důvody měnícího se odbytu baťovského zboží v Číně v průběhu let. Primárním účelem práce je pomocí kritické analýzy dobových pramenů podat příspěvek ke studiu firmy Baťa v meziválečném období v Číně.

Abstract: The bachelor thesis "Bata in China between World wars" discusses the Bata Company entering the Chinese market in the late 20s and 30s. Work gives a detailed analysis of the reasons and conditions of the company gaining insight into the market followed by problems with whom the company dealt with. The work also includes charts and graphs with data and commentary on the distribution of goods, which describe the cause of the change of the sales of Bata goods in China over the years. The primary purpose of the work is the critical analysis of sources from that period to bring a contribution to the study of Bata Company between World Wars in China.

Klíčová slova: Baťa, Čína, Československo, meziválečné období, pronikání na čínský trh, čínský zákazník, obuv, baťovci, čínsko-japonská válka, China, Czechoslovakia, interwar period, Chinese market, Chinese customer, shoes, Sino-Japanese war

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
  • Oponent: Mgr. Jakub Drábik, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 07:21, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz