Theses 

Analýza platebních systémů v České republice a Nizozemsku – Jiří Kapitán

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví

Jiří Kapitán

Diplomová práce

Analýza platebních systémů v České republice a Nizozemsku

Analysis of Payment Systems in the Czech republic and the Netherlands

Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou mezibankovních platebních systémů v České republice a Nizozemsku. V práci jsou popsány základní charakteristiky platebních systémů včetně jejich rozdělení podle různých hledisek. Práce obsahuje přehled právních norem, které mají vliv na provoz platebních systémů v Evropské unii i v obou analyzovaných zemích. Dále je provedena analýza mezibankovních platebních systémů v České republice a v Nizozemsku, přičemž v Nizozemsku jsou dva systémy, velkoobjemový systém TARGET2-NL a retailový Equens, v České republice je pouze systém CERTIS, který provádí jak velkoobjemové, tak retailové transakce. V poslední části diplomové práce je zpracována podrobná analýza statistických informací o těchto platebních systémech pro období 2005 až 2009.

Abstract: This thesis deals with the analysis of interbank payment systems in the Czech Republic and the Netherlands. The paper describes the fundamental characteristics of payment systems, including their division by various aspects. The thesis contains an overview of legislation affecting the operation of payment systems in the European Union in both analyzed countries. Furthermore, an analysis of interbank payment systems in the Czech Republic and the Netherlandsis performed, while in the Netherlands, there are two systems, large-value system TARGET2-NL and retail system Equens, the Czech Republic has only CERTIS system that performs both large-value and retail transactions. In the last part of the thesis there is detailed analysis of statistical information on these payment systems for the period from 2005 to 2009.

Klíčová slova: Nizozemsko, Platební systémy, Česká republika

Keywords: Netherlands, Czech Republic, Payment system

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedoucí: Otakar Schlossberger
  • Oponent: Miroslav Tuček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28733

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 03:11, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz