Theses 

Sociální marketing v cestovním ruchu ve vybraném regionu – Bc. Vendula Hartvichová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství

Bc. Vendula Hartvichová

Diplomová práce

Sociální marketing v cestovním ruchu ve vybraném regionu

Social marketing in tourism in selected region

Anotace: Diplomová práce se věnuje možnosti využití konceptu sociálního marketingu v cestovním ruchu, konkrétně v regionu Praha a okolí. Jsou zde objasněna základní teoretická východiska pro oblast cestovního ruchu i marketing, více pozornosti je pak věnováno konceptu sociálního marketingu. V praktické rovině pak byla věnována pozornost skutečnosti, nakolik tráví rodiče svůj volný čas se svými malými dětmi, tedy zda jej s nimi tráví, pokud nikoliv jaké jsou příčiny a co na straně objektů cestovního ruchu může intenzitu návštěv rodičů a dětmi zvýšit. V reakci na výsledky zjištěné při výzkumném šetření byla vytvořena návrhová část, která obsahuje návrh kampaně sociálního marketingu, jejímž cílem je podpořit společné trávení času rodičů s dětmi při návštěvách pražských památek a pamětihodností.

Abstract: The thesis is devoted to the possibility of using the concept of social marketing in tourism, particularly in the region of Prague and its surroundings. The basic theoretical background for tourism and marketing is explained, and more attention is paid to the concept of social marketing. In practical terms, attention was paid to the fact how much parents spend their leisure time with their young children, therefore, whether they spend it with them, and if not, what are the causes and, on the objects of tourism intensity can visit their parents and children increase. In response to the results obtained in the scientific research was created by the design part, which includes a proposal for a social marketing campaign, aimed at encouraging parents spending time with children during visits to Prague's landmarks and attractions.

Klíčová slova: Cestovní ruch, děti, marketing, Praha, rodiče, sociální marketing, volný čas, Kids, leisure, parents, Prague, social marketing, tourism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 00:20, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz