Theses 

Slevy, bonusy, skonta a jejich účetní a daňové dopady – Nikola Bublíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Nikola Bublíková

Bakalářská práce

Slevy, bonusy, skonta a jejich účetní a daňové dopady

Anotace: Tato bakalářská práce se zaměřuje na slevy, bonusy a skonta a jejich účetní a daňové dopady. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje pojem cena, náklady a výnosy. Dále jsou v teoretické části podrobněji rozebrány pojmy sleva, bonus a skonto a jak na ně můžeme z pohledu účetnictví a daní nahlížet. Okrajově je zde zmíněno i o dalších formách slev v podobě různých podpor prodeje a pobídek v nájemních vztazích. V praktické části jsou na modelových příkladech ukázány vybrané případy zachycování slev, bonusů a skont z pohledu účetnictví a daní. Na modelových příkladech jsou zachyceny možné varianty zaúčtování a je zde uvedeno doporučení vhodné varianty.

Abstract: The bachelor thesis deals with price reductions, bonuses and discounts and their accounting and tax impacts. The bachelor thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part defines the terms of prices, costs and revenues. Next, the terms of price reduction, bonus and discount are explained in detail from the accounting and tax perspective.Other possible forms of discounts in the form of sale promotion and incentive in lease relationships are mentioned here. The practical part presents the model examples of specific cases of reductions, bonuses and discounts from the accounting and tax perspective. The model examples include various options of accounting and the best choices are recommended here.

Klíčová slova: sleva, bonus, skonto, účetnictví, daně, price reduction, discount, accounting, taxes

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
BP - Slevy, bonusy, skonta a jejich účetní a daňové dopady BP - Slevy, bonusy, skonta a jejich účetní a daňové dopady
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
posudek_oponenta posudek_oponenta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 17:02, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz