Theses 

Customer satisfaction and how to measure it – Ing. Davit Sioridze

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication

Ing. Davit Sioridze

Diplomová práce

Customer satisfaction and how to measure it

Customer satisfaction and how to measure it

Anotace: Práce se pokouší o pohled na spokojenost zákazníka z jiného úhlu. V moderním světě je spokojenost zákazníka hlavním a převládajícím cílem, její měření jsou však díky technologickému pokroku stále složitější a sofistikovanější. Vzhledem k těžkostem v moderní světové ekonomice je pro firmy stále obtížnější dostát nárokům zákazníků, což vede k propadu zákaznické spokojenosti. Na základě této skutečnosti se empirická část práce zabývá především hranicemi (body zlomu), které spokojenost zákazníka ovlivňují. Jako primární empirický nástroj je pak použit Weber-Fechnerův zákon.

Abstract: Thesis represents an attempt of looking at customer satisfaction from a different angle. As in a modern world customer satisfaction is a prevalent and ultimate goal, its measurements are getting more complex and sophisticated due to the technological advancement. Considering hardships in modern world economy, many companies are struggling to deliver up to customer standards and result in customer satisfaction drop. Based on this reality, empirical part of below thesis is mainly concerned to draw the lines where customer satisfaction starts detraining and for this purpose Webber-Fechner Law is being used as primary empirical tool.

Keywords: Customer research, Customer satisfaction, Customer satisfaction variables, Customer and consumer, CDF, Customer Performance Model, Dissatisfaction, Marketing research, Research characteristics, Research tools, Webber law

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 19:44, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz