Theses 

Návrh pasivního rodinného domu – Jakub Mokrý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jakub Mokrý

Bakalářská práce

Návrh pasivního rodinného domu

Draft passive family house

Anotace: V této práci je řešen návrh pasivního rodinného domu bez předem určené lokality. Návrh je zpracován dle platných norem pro pasivní domy s výpočtem prostupu tepla obvodovými stěnami. Konstrukce je řešena rámovým způsobem za použití masivnějších hranolů. Pro celou konstrukci je zhotoven statický posudek v programu Scia Enginner, ve kterém je počítáno se stálým zatížením, nahodilým zatížením a zatížením sněhem. Statický posudek je zhotoven v příloze práce. V příloze nalezneme i výkresovou dokumentaci stavby doplněnou vizualizacemi objektu. Při navrhování konstrukce bylo postupováno dle vlastních zkušeností se stavbou podobných parametrů. V této práci byl řešen návrh pasivní dřevostavby se statickým posudkem konstrukce a s tepelně technickým posouzením obvodové stěny objektu.

Abstract: The Bachelor thesis deals with the design of a passive family house without any pre-determined location. The design was worked out in compliance with the standards in force for passive houses complete with the calculation of heat transmission through the perimeter walls. The structure was designed by applying the frame method with the use of massive timbers. For the whole structure, a static expert opinion was elaborated applying the program Scia Enginner, in which permanent load, accidental load and snow load were taken into account. The static opinion is elaborated in the enclosure to the thesis. The enclosure also includes the design documents of the structure comprising visualizations of the building.In the design of the structure, the authors own experience with a building of similar parameters was applied.

Klíčová slova: dřevostavba, pasivní dům, tepelně technické posouzení, statický posudek

Keywords: passive house, static expert opinion, thermal technical evaluation, timber frame hause

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/51810 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/51810/priloha/44311 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/51810/priloha/43911 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
appendix appendix
appendix appendix
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:06, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz