Theses 

Strategie, marketing a technologie v elektronickém podnikání – RNDr. Pavel MACH

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

RNDr. Pavel MACH

Bakalářská práce

Strategie, marketing a technologie v elektronickém podnikání

Strategy, marketing and technology in e-business

Anotace: Předložená práce je zaměřena na problematiku internetového obchodování. Popisuje různé druhy obchodních aktivit, jejich výhody i nevýhody proti klasické formě prodeje. Podrobněji se věnuje oblasti IT, která je logicky průkopníkem internetové komunikace a obchodu. Později IT oblast následovaly i další obory a objevovaly se u nich stejné změny ? snižování obchodních marží zásluhou zvyšování konkurenčního tlaku, výrazné zrychlení všech částí obchodního procesu, dokonalá informovanost zákazníků atd. Další část práce se věnuje historii podnikání firmy Softech, jejímu vývoji v oblasti internetových služeb a obchodu. Poslední část shrnuje budoucí perspektivy IT oboru z hlediska využití internetových technologií a tržních příležitostí, které se firmám jako je Softech nabízejí.

Abstract: This work is focused on the problems of internet business. It describes various kinds of business activities, their advantages and disadvantages in comparison with classic form of shopping. It attends more detailed to IT branch which is logically pioneer of internet communication and business. Lately followed the IT branch next branches and there appeared the same changes ? decreasing od selling margins because of increasing of competition pressure, strong acceleration of all parts of business process, perfect know-how of customers etc. Next part of work attends to business history of Softech company, its development in the branch of internet services and shopping. Last part summarizes future perspectives of the IT branch from the view of using internet technologies and market opportunities which are offered to companies like Softech.

Klíčová slova: internetové obchodování, B2C, C2C, B2B, B2G, platební systémy, marketing v elektronickém obchodování, IT, virtualizace, cloud computing, SEO, SEM

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
  • Identifikátor: 32892

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32892 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

Jak správně citovat práci

MACH, Pavel. Strategie, marketing a technologie v elektronickém podnikání. Cheb, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 19:40, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz