Theses 

Marketingový plán vybraného podniku cestovného ruchu – reštaurácia Aura – Andrea Repčíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Andrea Repčíková

Diplomová práce

Marketingový plán vybraného podniku cestovného ruchu – reštaurácia Aura

Marketing plan of a selected company in the tourism sector- restaurant Aura

Anotace: Predmetom diplomovej práce je vytvorenie marketingového plánu pre reštauráciu nachádzajúcu sa na Slovensku, konkrétne reštauráciu Aura. Práca je rozdelená do dvoch celkov. Prvým je teoretické vymedzenie základných pojmov marketingového plánovania. Druhú časť tvorí samostatný marketingový plán, ktorého súčasťou je okrem iného PESTLE analýza Slovenskej republiky, analýza vnútorného prostredia firmy a nakoniec stanovenie marketingových cieľov a špecifických stratégií k ich dosiahnutiu.

Abstract: The subject of the presented Master´s thesis is to create a marketing plan for the restaurant located in Slovakia, namely restaurant Aura. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical with definition of the basic termonology of marketing planning. The second part presents a specific marketing plan which includes, among other things PESTLE analysis of the Slovak Republic, analysis of the internal environment of the company and finally determining marketing goals and marketing strategies to achieve them.

Klíčová slova: SWOT analýza reštaurácie, PESTLE analýza, marketingoý cieľ, marketingové plánovanie

Keywords: PESTLE analysis, marketing planning, marketing goal, SWOT analysis of restaurant

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2017
  • Vedoucí: Zdenka Petrů
  • Oponent: Jarmila Indrová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52949

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 15:49, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz