Theses 

Jaderná elektrárna Temelín a její vliv na okolí – Tereza KOBLASOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tereza KOBLASOVÁ

Bakalářská práce

Jaderná elektrárna Temelín a její vliv na okolí

Nuclear power plant Temelín and it influence on the surrounding

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá tématem jaderné energetiky, která má mnoho odpůrců i příznivců. Zvoleným příkladem se stala Jaderná elektrárna Temelín, a to jak ovlivňuje okolí z hlediska socioekonomického a environmentálního vývoje. Sledovány a hodnoceny jsou tedy dopady na okolní obce a jejich rozvoj, například na cestovní ruch v tomto regionu, zaměstnanost a dojížďku za prací, klimatické a hydrologické změny a také ráz krajiny. Součástí bakalářské práce je dotazníkové šetření a výzkum, který zahrnuje sběr informací o Jaderné elektrárně Temelín z denního tisku.

Abstract: This becholor´s thesis deals with the issue of nuclear energy, which has many detractors and supporters. Selected examples of Temelin nuclear power plant has become, and how it affects surrounding in terms of socio-economic and environmental trends. Monitored and evaluated are the impacts on the surrounding community and their development, such as tourism in the region, employment and commuting to the work, climatic and hydrological change and also the character of the landscape. Part of the Bachelor's thesis is the survey and research, which collection of information about the nuclear power plant Temelin from daily newspapers.

Klíčová slova: Jaderná elektrárna Temelín, Týn nad Vltavou, energie, obce, výstavba

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

KOBLASOVÁ, Tereza. Jaderná elektrárna Temelín a její vliv na okolí. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 22:38, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz