Theses 

Personální marketing v podnikové praxi – Barbara DUMSOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Barbara DUMSOVÁ

Bakalářská práce

Personální marketing v podnikové praxi

Personal marketing in company practices

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá personálním marketingem s důrazem na jeho uplatnění v podnikové praxi. Cílem teoretické části této práce je zejména komplexní popis personálního marketingu, jeho dělení na interní a externí část, použité nástroje, aspekty a další související témata. K poznatkům a definicím je využíváno odborné literatury a článků. Dílčím cílem praktické části je popis personálního marketingu společnosti Unicorn s důrazem na analýzu jednotlivých nástrojů. Hlavním cílem praktické části, který je definován již v úvodu, je vytvořit sadu doporučení, které povedou ke zlepšení personálního marketingu společnosti.

Abstract: This bachelor thesis deals with personal marketing with the focus on the application in company practice. The aim of the theoretical part of this thesis is the description of the personal marketing in the detail, its division into internal and external parts, used tools, the aspects and other related topics. The academic literature and articles are being used for definitions in theoretical part. The partial goal of practical part is to describe the personal marketing of Unicorn company with the main focus on analysis of the tools. The main aim of the practical part, which has already been defined in the introduction, is to propose a set of recommendations that should improve the personal marketing of the company.

Klíčová slova: personální marketing, značka zaměstnavatele, uchazeči, kandidáti, získávání zaměstnanců

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Mičík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=74632 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

DUMSOVÁ, Barbara. Personální marketing v podnikové praxi. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 14:41, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz