Theses 

Síťový narativ v české kinematografii od roku 1993 do současnosti – Bc. Lenka PETRLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Lenka PETRLOVÁ

Diplomová práce

Síťový narativ v české kinematografii od roku 1993 do současnosti

Network Narrative in Czech Cinema from 1993 to the Present Day

Anotace: Tato práce se zabývá filmy se síťovým narativem, které vznikly v České republice po roce 1993. Cílem práce je tyto filmy identifikovat a zařadit do taxonomie alternativních vyprávění Charlese Ramireze Berga. Pozornost je kladena především na způsoby, jakými syžety filmů propojí jednotlivé příběhové linie. Mimo to práce užívá teoretická východiska Davida Bordwella, Petera F. Parshalla a Maíri del Mar Azcony. Pozornost je dále zaměřena i na tematické dělení těchto filmů a na identifikaci jejich předchůdců v historii české kinematografie. Následně je naratologické analýze podroben snímek Alice Nellis Andělé všedního dne. Závěr práce vyhodnocuje v české kinematografii posledních tří dekád nejčastěji užívanou Bergovu kategorii, shrnuje užívaná témata a způsob, jakým české filmy formu síťového narativu přejímají.

Abstract: This thesis deals with network narrative movies produced in the Czech Republic after 1993. The aim of this thesis is to identify these films and classify them in taxonomy of the alternative plots made by Charles Ramirez Berg. The main focus is put on ways in which film syzhuets connect particular storylines. Besides mentioned this thesis uses theoretic approaches of David Bordwell, Peter F. Parshall and María del Mar Azcona. Focus is as well put on a thematic classification of these movies and an identification of their antecedents in the Czech cinematography history. Narratological analysis is made on movie of Alice Nellis "Andělé všedního dne". Conclusion of this thesis assesses the most used category of Berg's taxonomy in the Czech cinematography of last three decades. It also appraises the most used themes in these movies and the ways how the Czech movies adopt the form of network narrative.

Klíčová slova: Síťový narativ, česká kinematografie, Charles Ramirez Berg, David Bordwell, Andělé všedního dne

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Hain, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=188149 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

PETRLOVÁ, Lenka. Síťový narativ v české kinematografii od roku 1993 do současnosti. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 18:38, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz