Theses 

Společná zemědělská politika - současnost a budoucnost – Bc. Petra Nováková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra Nováková

Bakalářská práce

Společná zemědělská politika - současnost a budoucnost

Common Agricultural Policy - Today and Future

Anotace: Bakalářská práce „Společná zemědělská politika – současnost a budoucnost“ se zabývá stavem a kritikou současné i budoucí Společné zemědělské politiky Evropské unie se zaměřením spíše na oblast venkova. První část je zaměřena na popis Společné zemědělské politiky od jejího vzniku až po současnost, včetně rozboru jednotlivých reforem, kterými byla Společná zemědělská politika měněna. Druhá část popisuje současný stav rozvoje venkova v rámci Společné zemědělské politiky. Tento stav je podroben kritice. Poslední část se zabývá změnami Společné zemědělské politiky po roce 2013 a jejími kritikami.

Abstract: The bachelor thesis „Common Agricultural Policy – Today and Future“ deals with the situation and criticism of the present and future Common Agricultural Policy of the European Union focused on rural areas. The first part is concentrated on describing of the Common Agricultural Policy from its formation to the present day, including the analysis of particular reforms, which the Common Agricultural Policy was changed by. The second part describes the present situation of the rural development within Common Agricultural Policy. This situation is subjected to criticism. The last part deals with the changes of the Common Agricultural Policy after 2013 and their criticism.

Klíčová slova: Společná zemědělská politika, Evropská unie, rozvoj venkova, reformy, budoucí vývoj, The Common Agricultural Policy, European Union, rural development, reforms, future development

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 18:31, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz