Theses 

Evropská dluhová krize a euro, příčiny a východiska – Bc. Iuliia Sadovykh

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Iuliia Sadovykh

Diplomová práce

Evropská dluhová krize a euro, příčiny a východiska

European debt crisis and euro, reasons and possible solutions

Anotace: Předmětem diplomové práce je prozkoumání důvodů vzniku dluhové krize v Evropě a analýza jejích dopadů na určité země Evropské unie. V první kapitole je popsán průběh nejznámějších krizí 20. století. Druhá kapitola je zaměřena na prozkoumání problematiky integračních procesů v rámci evropského regionu, kde hlavní pozornost je věnována vzniku a rozvoji Hospodářské a měnové unie. V třetí kapitole je analyzována samotná evropská dluhová krize a její vliv na stabilitu finančního sektorů vybraných států. Čtvrtá kapitola zkoumá, jak se vyvíjela krize a vedle toho měnila se ekonomická situace ve vybraných zemích eurozóny počínaje rokem 2012 směrem k současnosti. Pátá a poslední kapitola provádí přehled kroků uskutečněných s cílem zdolání krize, včetně zavedení záchranných mechanismů a ratifikace preventivních a nápravných opatření pro omezení budoucích krizí.

Abstract: The object of diploma thesis is to analyze causes of the origin of debt crisis in Europe and its impacts on selected member states of the European Union. The first chapter describes the most famous crises of the 20th century. The second chapter focuses on exploring issues of integration processes in the European region, where the main attention is paid to the formation and development of Economic and monetary union. The third chapter analyzes European debt crisis and its impact on the stability of the financial sector of selected countries. The fourth chapter examines how the crisis developed and besides how the economic conditions in selected euro area countries changed from 2012 towards the nowadays. The fifth and the final chapter performs overview of the undertaken steps in order to overcome the crisis, including the implementation of rescue mechanisms and ratification of preventive and corrective measures to limit future crises.

Klíčová slova: Měnová krize, evropská dluhová krize, veřejný dluh, Evropská unie, optimální měnová oblast, currency crisis, European sovereign debt crisis, public debt, European Union, optimum currency area

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: doc. Radim Valenčík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 16:55, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz