Theses 

Sociální deviace a protiprávní jednání – Bc. Andrea Ďurovcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Andrea Ďurovcová

Bakalářská práce

Sociální deviace a protiprávní jednání

Social Deviation and Illegal Acts

Abstract: This work deals with the relationship of social deviance and infringement. First describes the phenomenon of social deviance itself, its causes and theories of social deviance. Another section deals with infringement and the responsibility for illegal dealings. Then work describes the relationship between the the infringement and social deviation of general and detail by the example of prostitution.

Abstract: Táto bakalárska práca sa zaoberá vzťahom sociálnej deviácie a protiprávneho jednania. Najskôr popisuje samotný jav sociálnej deviácie, jej príčiny a teórie sociálnej deviácie. Ďalšia časť je venovaná protiprávnemu jednaniu ako aj zodpovednosti za protiprávne jednanie. Následne práca popisuje vzťah medzi protiprávnym jednaním a sociálnou deviáciou obecne a podrobne aj na príklade prostitúcie.

Klíčová slova: sociálna deviácia, protiprávne jednanie, prostitúcia, trest, trestný čin, obchodovanie s ľuďmi, kupliarstvo

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 08:29, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz