Theses 

Rezidenční suburbanizace v zázemí Olomouce – Bc. Daniela Koutná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa

Bc. Daniela Koutná

Bakalářská práce

Rezidenční suburbanizace v zázemí Olomouce

Residential suburban development in the hinterland of Olomouc

Anotace: Předmětem bakalářské práce je vymezení suburbanizačních lokalit v zázemí Olomouce. První teoretická část práce se zaměřuje na objasnění základních pojmů spojených s procesem suburbanizace a její základní formy, včetně historických souvislostí. Druhá pak na její vliv a možné dopady na všechny aktéry. Třetí část práce obsahuje analýzu suburbánního vývoje vymezeného území, na základě statistických dat a identifikuje nejintenzivněji suburbanizované obce.

Abstract: The subject of of this thesis is the definition of suburbanization sites in the backgrounds of Olomouc. The first theoretical part of the thesis focuses on the explanation of basic concepts related to the process of suburbanization and its basic forms, including historical context. The second part is on its influence and the potential impacts on all protagonists. The third part contains an analysis of the suburbal development of defined territory on the basis of statistical data and identifies the most intensively suburbinized community.

Klíčová slova: Suburbanizace, Olomouc, územní rozvoj, bytová výstavba, migrace obyvatel

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 12:54, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz