Theses 

Juice and nectar consumer behaviour. Marketing research in cooperation with Pfanner, spol. s r. o. – Alena Caisová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Alena Caisová

Diplomová práce

Juice and nectar consumer behaviour. Marketing research in cooperation with Pfanner, spol. s r. o.

Nákupní chování spotřebitelek džusů a nektarů. Marketingový průzkum ve spolupráci s Pfanner, spol. s r.o.

Anotace: Teoretická část práce je rozdělena do dvou bloků, první objasňuje nákupní chování spotřebitele se zaměřením na modely nákupního chování, na hlavní faktory ovlivňující nákupní chování a na kupní rozhodovací proces. Druhý blok této části se zabývá dvěma metodami průzkumu trhu, pozorováním a dotazováním. V praktické části je představena společnost Pfanner a výsledky sekundárních dat získaných z databáze MML - TGI ČR a z agenturního výzkumu TNS AISA. Stěžejní část práce představuje analýza primárních dat získaných metodou dotazování a pozorování.

Abstract: In the theoretical part the thesis focus on consumer behavior and marketing research. Describes three models of buyer behaviour, main factors influencing the behaviour and the purchase decision-making proces. The second part of the thesis presents results of the primary marketing research.

Klíčová slova: výzkum, marketingový, chování, nákupní, spotřebitel

Keywords: marketing, consumer, bahaviour, research

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: Marcela Zamazalová
  • Oponent: Oldřich Vávra

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/13148

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 01:52, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz