Theses 

Revize a optimalizace ÚSES v CHKO Moravský kras a přiléhajícím okolí – Bc. Eva Krásenská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Eva Krásenská

Diplomová práce

Revize a optimalizace ÚSES v CHKO Moravský kras a přiléhajícím okolí

Revision and optimalization of ecological network in the Moravian Karst Landscape protected area

Anotace: Předkládaná diplomová práce se věnuje hodnocení funkčnosti územního systému ekologické stability (ÚSES) v chráněné krajinné oblasti Moravský kras a jeho okolí do 2 km. Na základě terénního průzkumu, dokumentů ÚSES a digitálních dat byly jednotlivé skladebné prvky ÚSES ohodnoceny a zařazeny do kategorie Optimálně / Částečně / Nedostatečně funkční. V řešeném území je 87 % plochy lokálního, regionálního a nadregionálního ÚSES optimálně funkční, 8 % částečně funkční a 5 % nedostatečně funkční. V návrhové části jsou jednak návrhy na vymezení nových lokálních biokoridorů, a také doporučený management pro jednotlivé skladebné prvky.

Abstract: The aim of this dissertation is evaluation of functionality of ecological network in protected landscape area of Moravian Karst and its surroundings up to 2 kilometers. The elements of ecology network were evaluated and categorized into optimal, partial and insufficient classes of functionality on the basis of field research, the ecology network documents and digital data. The dealing area contains 87% of the area of the ecological network (concerning local, regional and supraregional constituent part) in optimal state, 8% of the area in partly functional state and 5% in insufficient state. In the proposed section, there are suggestions for definition of the new local biocorridors and also another management recommendations for elements of ecological network.

Klíčová slova: Územní síť ekologické stability ÚSES, CHKO Moravský kras, ekologická stabilita, funkčnost, hodnocení, ecological network ÚSES, protected landscape area Moravian karst, ecological stability, functionality, assessment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Martin Culek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Antonín Buček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 07:04, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz