Theses 

Survey for community planning of social services in the administrative district of the municipality with extended competence Olomouc – Michal Pytlíček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions

Michal Pytlíček

Bakalářská práce

Survey for community planning of social services in the administrative district of the municipality with extended competence Olomouc

Dotazníkové šetření pro komunitní plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Anotace: Tato bakalářská práce se v literární rešerši odborné literatury a zákona zabývá teoretickými přístupy souvisejícími s poskytováním sociálních služeb a metodě komunitního plánování v dané oblasti. Ve vlastní práci je identifikována a hodnocena současná situace a vývoj v oblasti sociálních služeb v rámci území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Olomouc, které jé tvořeno 44 obcemi s rozšířenou působností. Pomocí metody dotazníkového šetření a statistického vyhodnocení dosažených výsledků, byla vymezena doporučení pro nadcházející komunitního plánování sociálních služeb v období 2016 - 2019. Bakalářská práce bude sloužit statutárnímu městu Olomouc, odboru sociálního zabezpečení, jako jeden z podkladů pro tvorbu 4. komunitního plánu sociálních služeb na území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Olomouc. Význam procesu komunitního plánování sociálních služeb je jedním z klíčových pro poskytnutí finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb v jednotlivých obcích.

Abstract: This bachelor thesis focuses on the theoretical approaches connected with the social service provision and the community planning method in the selected region, through literary and legal research. The theoretical portion of the thesis identifies and evaluates the social service situation and evolution in the scope of the Administrative District of the statutory city of Olomouc, which consists of 44 Municipalities with Extended Competence. By using the survey research method and the statistical evaluation of the results, the recommendations for the oncoming social service community planning for the 2016 -- 2019 period were provided. The resultant bachelor thesis will serve the department of social security of the statutory city of Olomouc as one of the key basis for the creation of the fourth social service community plan of the Administrative District of the statutory city of Olomouc. The importance of the social service community planning process is considered vital for the provision of funding for the social service providers in the individual municipalities.

Klíčová slova: Sociální služby, sociální péče, sociální prevence

Keywords: social counseling, Social services, social care

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D.
  • Oponent: Vojtěch Tamáš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/39182 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/39182/priloha/40734 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/39182/posudek/vedouci Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
appendix appendix
advisorReview advisorReview
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 17:03, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz