Theses 

Communication between the speaker and the interpreter in consecutive interpreting - what signals the speaker makes, how the interpreter can enter the process of communication, verbal and nonverbal techniques, mistakes and methods – Petra ALEXOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Petra ALEXOVÁ

Bakalářská práce

Communication between the speaker and the interpreter in consecutive interpreting - what signals the speaker makes, how the interpreter can enter the process of communication, verbal and nonverbal techniques, mistakes and methods

What signals the speaker makes, how the interpreter can enter the process of communication, verbal and nonverbal techniques, mistakes and proven strategies

The communication between the speaker and the interpreter in consecutive interpreting - what signals the speaker makes, how the interpreter can enter the process of communication, verbal and nonverbal techniques, mistakes and methods

Abstract: This thesis deals with problems which occur in consecutive interpreting and to what extent communication between the speaker and the interpreter can contribute to successful interpreting. It is divided into two parts - theoretical and practical. The aim of this thesis is to show how the interpreter can prevent problems in consecutive interpreting and how to deal with problems once they happen. The case study shows to what extent are strategies which are recommended by theoreticians used in practice and what strategies are used by professional interpreters.

Abstract: Tato práce se zabývá problémy, které mohou nastat v konsekutivním tlumočení a tím, do jaké míry může komunikace mezi řečníkem a tlumočníkem těmto problémům zabránit. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá přípravou na tlumočení a problémy, které mohou při konsekutivním tlumočení nastat. Cílem mé práce je poukázat na to, jakým způsobem se dá předcházet problémům v konsekutivním tlumočení a jak řešit problémy, které se vyskytnou. Na případové studii bych ráda zjistila, do jaké míry jsou doporučované strategie používané v praxi a jakým způsobem se s problémy v konsekutivním tlumočení vypořádávají profesionální tlumočníci.

Keywords: konsekutivní tlumočení, chyby, strategie, kulturní mediace

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Veronika Prágerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ALEXOVÁ, Petra. Communication between the speaker and the interpreter in consecutive interpreting - what signals the speaker makes, how the interpreter can enter the process of communication, verbal and nonverbal techniques, mistakes and methods. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 04:03, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz