Theses 

Webové stránky základní školy – Aleš Bartoš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Aleš Bartoš

Bakalářská práce

Webové stránky základní školy

Web Pages for a Primary School

Anotace: Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit webovou aplikaci pro základní školu za-bývající se sdílením výukových materiálů a informacím žákům a rodičům. Aplikace je napsána v PHP. Na backendu funguje open source framework Nette. Frontend je vytvořen v CSS s využitím Bootstrapu. Aplikace pracuje s databází MySQL. Práce řeší stávající problém konkrétní základní školy, pro sdílení informací a výuky pro žáky pomocí síťové komunikace. Kde se na webhosting nahraje statická webová stránka, která neobsahuje žádné zabezpečení ani oprávněný uživatelský přístup. Tady by mohl nastat problém s nepřehledností a strukturováním dat. Proto ve své práci vytvářím infor-mační a výukový systém, který zamezí možné nepřehlednosti a chybám ve strukturování dat, který lze uplatnit i všeobecně.

Abstract: The main object of this bachelor´s thesis is to create a web application for elementary schools that deals with sharing educational material and information with pupils and parents. This application is written in PHP. The open source framework Nette works on the backend. Frontend is created CSS using Boostrap. The application saves data to a MySQL database and is working with them afterwards. The work deals with the ongoing issue of a specific elementary school with sharing in-formation and education for pupils using network communication, where a static web page is uploaded on webhosting, which doesn´t include any security nor authorized user access. This is where a big problem happens through confusion and structuring of the data. For this case, an informational and educational system will be made for a current issue , that can be used in general as well.

Klíčová slova: Webová aplikace, CMS, MVC, Informační a výukový portál

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50725 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Bartoš, Aleš. Webové stránky základní školy. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 13:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz