Theses 

Minimální preventivní program – Bc. Milena Juříková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Milena Juříková

Diplomová práce

Minimální preventivní program

Minimal preventive program

Anotace: Juříková, Milena: Minimální preventivní program, diplomová práce. Brno, MU 2009, s. 104 Pomocí dotazníku byla zmapována situace v oblasti sociálně patologických jevů. Cílem práce je vytvořit přehled o současné problematice sociálně patologických jevů ve škole a na základě výsledků pak autorka sestaví validní Minimální preventivní program pro danou školu.

Abstract: Juříková, Milena: Minimum prevention program, diploma work. Brno, MU 2009, p. 104 The situation has been mapped using a questionnaire in section of socially pathological phenomenon. The aim of this thesis is to make a survey of present problems of socially pathological phenomenon at school and then the author tries to compile a valid minimum preventive program for the certain school for the basic of the results.

Klíčová slova: sociální patologie, sociálně patologické jevy, prevence, závislosti, drogy, tabák, kriminalita, delikvence, agresivita, xenofobie, rasismus, efektivní prevence, preventivní programy, nestátní neziskové organizace, školství social pathology, socially pathological phenomenon, prevention, addiction, drugs, tobacco, crime, delinquency, aggression, xenophobia, racism, effective prevention, preventive programs, NGOs, Education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz