Theses 

Příprava ČR na zavedení Eura – Alice Soukupová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Alice Soukupová

Bakalářská práce

Příprava ČR na zavedení Eura

Sledování vývoje a současný stav eura v ČR

Preparation of Czech republic to euro

Anotace: Bakalářská práce se zabývá přípravou na zavedení jednotné evropské měny euro v České republice. Cílem práce je analýza stavu plnění Národního plánu zavedení eura v České republice. První kapitola práce je věnována mezinárodnímu měnovému systému, jeho vzniku, historii a vývoji. V druhé kapitole jsou pak shrnuty jednotlivé struktury mezinárodního měnového systému. Třetí kapitola pojednává o evropském měnovém systému a jeho třech hlavních zásadách a specifikuje jednotnou měnu euro. Čtvrtá kapitola definuje Národní plán pro zavedení eura v České republice a popisuje jeho jednotlivé části a úkoly. V páté kapitole jsou pak rozebrány jednotlivé činnosti, které probíhají v rámci příprav pro přijetí společné měny a v šesté závěrečné kapitole je shrnutí již splněných úkolů.

Abstract: Bachelor thesis deals with the preparation for the introduction of the single European currency euro in the Czech Republic. This thesis aims to analyze the progress of the National Euro Changeover Plan in the Czech Republic. The first chapter is devoted to the international monetary system, its origins, history and development. The second chapter summarizes the various structures of the international monetary system. The third chapter discusses European monetary system and its three major principles and specifies the single currency euro. The fourth chapter defines the National Euro Changeover Plan for the Czech Republic and describes its various components and tasks. In the fifth final chapter are described the various activities which be in progress in preparation for receiving a common currency and six final chapter is a summary of the tasks already executed.

Klíčová slova: Euro, Eurozóna, Mezinárodní měnový systém, Evropský měnový systém, Národní plán zavedení eura v ČR

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedoucí: Jitka Ptatscheková
  • Oponent: Jan Němeček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 11:49, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz