Theses 

Forex jako nástroj obchodování na internetu – Bc. Jakub Hercik

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Jakub Hercik

Diplomová práce

Forex jako nástroj obchodování na internetu

Forex tool for trading on internet

Anotace: Předmětem diplomové práce je analyzovat možnosti obchodování na měnovém trhu s využitím kombinace fundamentální a technické analýzy ve vazbě na intradenní obchodování. První část práce vysvětluje samotnou podstatu obchodování na trhu Forex, jednotlivé investiční analýzy a předpoklady pro tuto činnost. V praktické části je zvolena brokerská společnost a je stanovena obchodní strategie, podle které se obchoduje. Celý obchodní styl je postaven na základech technické analýzy. Na základě získaných poznatků posoudit strategii a formulovat doporučení pro intradenní obchodování vedoucí k maximalizaci zisku vloženého kapitálu.

Abstract: The main aim of this diploma thesis is to analyze the options of trading on currencies market by combining fundamental and technical analysis in connection to intra-day trading. The first part explains the very essence of trading on the Forex market, individual investment analysis and assumptions for this aktivity. In the practical part is selected brokerage company and a trading stratégy is established, according to which is traded. The whole business style is built on the basis of technical analysis. On the basis of the acquired knowledge is assessed the strategy and the recommendations for intra-day trading leading to the maximization of benefits of invested capital are formulated.

Klíčová slova: Forex, fundamentální analýza, technická analýza, psychologická analýza, řízení rizika, obchodování, money management, broker, RRR

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 05:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz