Theses 

Úloha Asistentů prevence kriminality – Bc. Liana POSPÍŠILOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Liana POSPÍŠILOVÁ

Diplomová práce

Úloha Asistentů prevence kriminality

The task of assistants crime prevention

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na asistenty prevence kriminality, kteří poskytují služby a pomoc občanům ze sociálně vyloučených lokalit a působí v bezpečnostně rizikových lokalitách na území statutárního města Ostrava. Konkrétní výběr kandidátů z řad asistentů prevence kriminality je orientován na respondenty ze sociálně vyloučených lokalit, kteří jsou dlouhodobě a obtížně zaměstnatelní a jsou příslušníky romské menšiny. Cílem této práce je zjistit, jak asistenti prevence kriminality vnímají svou pracovní pozici s ohledem na budoucí profesní vývoj. Jako výchozí metodu k dosažení cíle autorka zvolila studium odborné literatury, zákonů a jiných zdrojů, kterou uplatňuje převážně v kompilační části. Dále v diplomové práci vychází jak z teoretických, tak praktických vědomostí a zkušeností, které byly autorkou získány během dlouholetého působení v oblasti prevence kriminality u Městské policie Ostrava. Ve výzkumné části na základě rozhovorů s asistenty prevence kriminality práce odpovídá na hlavní výzkumnou otázku, a to, jak vnímají asistenti prevence kriminality realizaci úlohy své práce. Pomocí kvalitativního výzkumu jsou prezentovány výstupy obsahující pohled asistentů na společenskou skutečnost problematiky v dané oblasti.

Abstract: The thesis is focused on the Assistants of crime prevention, who provides services and assistance to citizens of socially excluded localities, and operates in the security-risk sites in the territory of the city of Ostrava. The specific selection of candidates from the ranks of Assistants of crime prevention is focused on the respondents from socially excluded localities, who are long term and difficult to employ and are members of the Roma minority. The aim of this work is to determine how Assistants of crime prevention perceive their job position with regard to their future professional development. As the default method to achieve the goal, I chose the study of literature, law and other sources which I apply in the compilation section. My theoretical and practical knowledge and experience I gained during my long-time exposure in the area of crime prevention at the city police of Ostrava are also included in this thesis. In the research part, based on interviews with crime prevention assistants, my work answers the main research question how the work tasks implementation are perceived by the crime prevention assistants. The outputs of the qualitative research present the opinion of the assistants on social issues in the region.

Klíčová slova: Asistent prevence kriminality, prevence kriminality, sociálně patologické jevy, vyloučené lokality.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Naivert

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43779 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

POSPÍŠILOVÁ, Liana. Úloha Asistentů prevence kriminality. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz