Theses 

Vybrané chronické neinfekční choroby a jejich didaktická implikace do učiva výchovy ke zdraví na základní škole – Bc. Michal Prokop

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michal Prokop

Diplomová práce

Vybrané chronické neinfekční choroby a jejich didaktická implikace do učiva výchovy ke zdraví na základní škole

Some of chronical non infectious diseases and their didactic implication into health education on primary school

Anotace: Tématem diplomové práce jsou chronické neinfekční choroby, známější pod pojmem civilizační onemocnění. V každé kapitole jsou podrobně popisovány jednotlivé choroby, jejich projevy a prevence. Celá práce je rozdělena na část teoretickou zpracovanou na základě informací získaných z dostupných pramenů, které jsou uvedeny na konci práce v seznamu literatury a část praktickou, ve které jsou uvedeny konkrétní praktické postupy týkající se didaktického začlenění okruhu chronických neinfekčních chorob do školské praxe.

Abstract: In this work is summary of some chronical non-infectious diseases, their manifestations, division and prevention. All this work is divided to Two chapters, first is made theoretic with using materials, mentioned at the end of this work and second is practical part, where I mention concrete steps, how use this theme in practic life on schools.

Klíčová slova: Chronické neinfekční choroby, Kardiovaskulární choroby, Nádorová onemocnění, Cukrovka, Osteoporóza, Onemocnění dutiny ústní a zubů, Alergické choroby, Obezita, Prevence

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:20, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz