Theses 

Metódy a ich aplikácia pri tvorbe finančného plánu podniku – Bc. Elena Jenčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Elena Jenčová

Diplomová práce

Metódy a ich aplikácia pri tvorbe finančného plánu podniku

Methods and their aplications in the development of financial business plan

Abstract: The diploma work deals with creation of a financial plan. The first chapter descriebes the need of finance, financial planning and analysis in business. The second one is addicted to analyzing the financial position at XYZ Company, Inc. In the last chapter we will look at the financial plan for the next period. In conclusion, we summarize the results of calculations carried forward and propose improving the financial condition of the company.

Abstract: Diplomová práca sa zaoberá tvorbou finančného plánu. Prvá kapitola teoreticky opisuje potrebu financií, finančného plánovania a analyzovania v podniku. Druhá sa venuje samotnej analýze finančného stavu v spoločnosti XYZ, a.s. V poslednej kapitole sa venujeme návrhu finančného plánu na nasledujúce obdobie. Záverom sumarizujeme výsledky prevedených výpočtov a navrhujeme zlepšenie finančného stavu podniku.

Klíčová slova: Manažment, Financie podniku, Finančná analýza, Finančný plán, Finančné plánovanie, Metódy finančnej analýzy, Pomerové ukazovatele, Bonitné a bankrotné modely, Management, Companies finance, Financial analysis, Financial plan, Financial planning, Methods of financial analysis, Ratios, Creditworthiness and bankruptcy models

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Bajus, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 12:45, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz