Theses 

Marketingová strategie a metody řízení značky – Eva Smékalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu

Eva Smékalová

Bakalářská práce

Marketingová strategie a metody řízení značky

Marketing Strategy and Brand Management Methods

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou strategií a metodami řízení značky. V teoretické části jsou popsány marketingové strategie vycházející z marketingového mixu a význam značky. Praktická část je aplikována na společnost ŠKODA AUTO a.s. Je zde charakterizována společnost, značka Škoda a použité metody při jejím řízení. Cílem práce je navrhnout doporučení ke zlepšení řízení značky ve spol. Škoda Auto.

Abstract: The subject of the bachelor’s thesis is a firefly optimization and its use in the industrial environment. The objective of this thesis is acquaint with a bioloy inspired algorithm, mainly those what are part of swarm inteligence. It’s follow by explaination of a firefly algorithm itself which is part of algorithms belong to swarm inteligence, rules and kinds of this algorithm. In the last chapter are shown applications of firefly algorithm – optimization, classificaation and engineering applications. Huge research was performed based on sources of scientific publications and the objective was finding big amount of uses of firefly optimization and other applications.

Klíčová slova: strategický marketing, značka, řízení značky, Škoda Auto

Keywords: strategic marketing, brand, brand management, Škoda Auto

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Eva Švecová
  • Oponent: Martin Mynář

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:12, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz