Theses 

Stress and intelligibility: Pronunciation of Secondary School Students of English – Bc. Jana Langrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Bc. Jana Langrová

Diplomová práce

Stress and intelligibility: Pronunciation of Secondary School Students of English

Stress and intelligibility: Pronunciation of Secondary School Students of English

Anotace: Předkládaná diplomová práce se zabývá důležitostí sugrasegmentálních jevů, zejména přízvuku, pro srozumitelnost mluvčích. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá zejména slovním a větným přízvukem, rytmem a způsoby jak učit výslovnost. Praktická část analyzuje dotazníky, které byly získány od rodilého mluvčího, který hodnotil nahrávky studentů.

Abstract: The present thesis deals with the importance of suprasegmental features, namely stress, in the intelligibility of speakers. The thesis is divided into two sections. The theoretical section provides linguistic background for the research. It is concerned with word and sentence stress, rhythm and teaching stress in particular. The practical section subsequently analyses the questionnaires obtained from a native speaker who evaluated the students' recordings.

Keywords: srozumitelnost, slovní a větný přízvuk, suprasegmentální jevy, studenti, nahrávky, výuka výslovnosti intelligibility, word and sentence stress, suprasegmental features, students, recordings, teaching pronunciation

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 04:59, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz