Theses 

Vplyv internetovej reklamy českých a slovenských mobilných operátorov na spotrebiteľa – Bc. Erika Poliaková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický

Bc. Erika Poliaková

Diplomová práce

Vplyv internetovej reklamy českých a slovenských mobilných operátorov na spotrebiteľa

Vliv internetové reklamy českých a slovenských mobilních operátorů na spotřebitele

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou vnímání internetové reklamy spotřebiteli v prostředí mobilních operátorů působících v České a Slovenské republice. Práce si klade za cíl navrhnout doporučení ohledně využívání nástrojů internetové propagace pro hlavní mobilní operátory. Reklama na internetu je srovnávána zejména s televizní reklamou, a to z důvodu dominance tohoto druhu reklamy v prostředí mobilních operátorů. Pro naplnění cíle práce bude realizován kvalitativní výzkum formou hloubkových rozhovorů a kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření.

Abstract: The thesis deals with the perception of internet advertising of mobile operators by consumers in the Czech and Slovak Republic. The aim of the thesis is to bring the recommendations regarding the usage of internet advertising tools for the major mobile operators. Online advertising is mainly compared with TV advertising due to the dominance of this type of promotion in the environment of mobile operators. In order to achieve the goal of the thesis, the qualitative research by interviews will be carried out as well as the quantitative research through a questionnaire survey.

Abstract: Diplomová práca sa zaoberá problematikou vnímania internetovej reklamy spotrebiteľmi v prostredí mobilných operátorov pôsobiacich v Českej a Slovenskej republike. Práca si kladie za cieľ navrhnúť odporúčania ohľadne využívania nástrojov internetovej propagácie pre hlavných mobilných operátorov. Reklama na internete je porovnávaná najmä s televíznou reklamou, a to z dôvodu dominancie tohto druhu reklamy v prostredí mobilných operátorov. Pre naplnenie cieľa práce bude realizovaný kvalitatívny výskum formou hĺbkových rozhovorov a kvantitatívny výskum formou dotazníkového šetrenia.

Klíčová slova: spotřebitelské chování, mobilní operátoři, internetová reklama, dotazník, rozhovory

Keywords: consumer behavior, internet advertising, mobile operators, questionnaire, interviews

Klíčová slova: rozhovory, dotazník, internetová reklama, mobilní operátori, spotrebiteľské správanie

Jazyk práce: slovenština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Turčínek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/58586 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:43, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz