Theses 

Terapie pomocí zvířat v kontextu sociální práce (zaměřeno na hipoterapii a delfíní terapii) – Bc. Veronika PODANÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika PODANÁ

Bakalářská práce

Terapie pomocí zvířat v kontextu sociální práce (zaměřeno na hipoterapii a delfíní terapii)

Animal assisted therapy in the context of social work (focus on hipotherapy and dolphin therapy)

Anotace: V dnešní době bývají často řešeny otázky pomoci lidem, kteří se ocitli ve svém životě s nějakým handicapem, a to buď v oblasti sociální nebo zdravotní. Mezi alternativní léčbu, pomoc a obnovení ztracených kvalit dnes řadíme mimo jiné i hipoterapii se všemi svými metodami a také méně známou delfinoterapii. Obě mohou lidem pomoci. V této práci jsou v jednotlivých kapitolách vysvětleny pojmy, které se k těmto terapiím vážou a přiblížen průběh každé z daných metod těchto druhů animoterapie. Doufám, že toto shrnutí literatury o hipoterapii a skoro nedostupné tištěné literatury a zahraničních internetových zdrojů o delfinoterapii postačí pro obohacení a získání nového pohledu nejen veřejnosti, ale i pro odborníky nebo potencionální klienty.

Abstract: Today, issues are often addressed to help people who find themselves in their lives with disabilities, either in social or health. The alternative treatment, support and restore the lost qualities of today include, among others, the hippotherapy with all its methods and also less known delfinoterapii. Both can help people. In this work are explained in terms of individual chapters, which bind to these therapies and approaches during each of the methods of these species animoterapie. I hope that this summary of literature on hippotherapy and almost inaccessible printed literature, and foreign internet resources delfinoterapii sufficient for the enrichment and the acquisition of a new, not only the public but and for professionals or potential clients.

Klíčová slova: Terapie, rehabilitace, hipoterapie, hiporehabilitace, pedagogicko-psychologické ježdění, rekreační a sportovní ježdění handicapovaných, delfinoterapie.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2009
  • Zveřejnit od: 20. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Marek Schneider, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=15652 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

PODANÁ, Veronika. Terapie pomocí zvířat v kontextu sociální práce (zaměřeno na hipoterapii a delfíní terapii). Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:25, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz